Co obejmuje kurs?

Kurs obejmuje:

• Budowę robota KUKA, w tym:
o mechanikę robota i jego podstawowe parametry
o budowę szafy sterowniczej w wersji KRC2/4
o budowę panelu obsługi robota w wersji KRC2/4

• Tryby pracy robota:
praca ręczna, testowanie, praca automatyczna

• Układ współrzędnych robota i ruchy robota w poszczególnych osiach i w odniesieniu do różnych układów współrzędnych

• Programowanie robota (instrukcje pozycjonowania i ich parametry, operacje logiczne), w tym:
– kalibracja
– wyznaczanie TCP
– wyznaczanie bazy
– tworzenie nowych ruchów
– modyfikacja ruchów
– tworzenie nowych programów, ich edycja i archiwizacja
– programowanie bloków SPLINE
– operacje logiczne w programach robota

• Obszary zastosowań robota i praca robota z wybranymi narzędziami

• Wystawienie certyfikatu

Nowoczesny zakład, XXI wieku w większym lub mniejszym stopniu musi inwestować
w
robotyzację procesu produkcji. Tym samym rozwój własnych kompetencji oraz kompetencji pracowników firmy w zakresie robotyzacji to jedna z najlepszych inwestycji. Poziomy i programy kursów dopasowane są zarówno dla początkujących, jak
i doświadczonych użytkowników przemysłowych. Doświadczeni trenerzy, specjalistyczne materiały szkoleniowe oraz szyte na miarę tematy szkoleń sprawiają, że osoby biorące udział w szkoleniu zdobywają wartościowe kompetencje, które mogą od razu wykorzystać w pracy. szkolenie podstawowe

– szkolenie dotyczy programowania robota KUKA z systemem sterowania KRC2/KRC 4

– szkolenie jest prowadzone w j. polskim lub angielskim 

– materiały dydaktyczne do wyboru j. polski i angielski

– każda edycja zaczyna się testem wejścia i kończy identycznym testem wyjścia

– test końcowy

– każde szkolenie jest ewidencjonowane listą obecności

SZKOLENIE ZAAWANSOWANE

Szkolenie zaawansowane to rozszerzona wersja szkolenia podstawowego z pracą na konkretnym produkcie/problemie klienta.
Czas trwania szkolenia podstawowego jak i zaawansowanego – 2 dni.
Łączny czas trwania szkolenia podstawowego i zaawansowanego 4 dni. Na potrzebę klienta, szkolenia mogą odbywać się w trybie weekendowym.

szkolenia kuka – spawalnicze

– Zapoznanie z podstawami sterowania robotem

– Konfiguracja bazy, narzędzia, układów kinematyki osi zewnętrznych

– Omówienie ruchów LIN,CIRC, PTP z zastosowaniem i przykładami

– Omówienie spawania Kuka Arctech z opracowaniem technologii wykonania

– Praca na pierwszym detalu, wykonanie pierwszych spoin

– Praca na detalu docelowym z wykorzystaniem wszystkich wcześniej poznanych informacji

Czas trwania 3 dni. 

RODZAJE USŁUG


szkolenie podstawowe


SZKOLENIE ZAAWANSOWANE


SZKOLENIA KUKA – SPAWALNICZE

PODSTAWY PROGRAMOWANIA ROBOTÓW KUKA/FANUC

Złóż zapytanie

  • biuro@szkoleniarobotowe.pl